شورای روابط خارجی (ایالات متحده آمریکا)

بازدیدها: ۸۵بی‌گمان CFR یکی از مقرّهای نخبگان یا همان گروه محارم قابل‌شناسایی است. این شورا در سال‌های میانی دو جنگ

بیشتر بخوانید