روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

بازدیدها: ۸۹سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در جهان که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت

بیشتر بخوانید