فقر فرهنگی در جامعه‌ی زنان

در ایجاد فقر فرهنگی زنان در جامعه کنونی، عواملی مانند ارزش‌گذاری‌های نادرست، فرهنگ‌سازی نامناسب، کمبود امکانات و عدم آگاهی مؤثر هستند.

بیشتر بخوانید

فرصت‌ها و اهداف کلان فرهنگی

در نوشتار پیشین درباره ویژگی‌های مهم فرهنگی صحبت کردیم و گفتیم با شناسایی آسیب‌ها می‌توان از انحطاط فرهنگی جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید

ویژگی‌ها و آسیب‌های فرهنگی

در نوشتار پیشین به بررسی مفهوم فرهنگ از دید نظریه‌پردازانی همچون سایمون ماندی (Simon Mundy)، ریموند ویلیامز (Raymond Williams)، مارگارت

بیشتر بخوانید

بررسی فرهنگ و ابعاد آن

بر همگان پوشیده نیست که فرهنگ نقش بسزایی در توسعه و شکل‌گیری هویت فرهنگی هر جامعه‌ای دارد. با توسعه فرهنگ

بیشتر بخوانید

شاخص‌های توسعه فرهنگی

در مقالات و مطالب قبلی بهتعریف توسعه فرهنگی اشاره‌ای شد. در این مطلب به معرفی شاخص‌های توسعه فرهنگی از دیدگاه

بیشتر بخوانید

ویژگی‌های توسعه فرهنگی

هرچند که بر اساس تعاریف یونسکو یکی از بارزترین ویژگی‌های توسعه فرهنگی خلق ارزش و هنجارهای مناسب است، اما به

بیشتر بخوانید