فقر فرهنگی در جامعه‌ی زنان

در ایجاد فقر فرهنگی زنان در جامعه کنونی، عواملی مانند ارزش‌گذاری‌های نادرست، فرهنگ‌سازی نامناسب، کمبود امکانات و عدم آگاهی مؤثر هستند.

بیشتر بخوانید

فرهنگ فشم

بازدیدها: ۳۱۰در مقالات پیشین بیان کردیم که نقش رسانه‌ها در تمام ادوار تاریخ بی‌‌بدیل بوده و تأثیرگذاری آن‌ها در ابعاد

بیشتر بخوانید

فرهنگ متوازن و متعادل

بازدیدها: ۳۰۴بر همگان پوشیده نیست که وجود تعادل و توازن در هر حوزه‌ای منجر به پیشرفت و توسعه در آن

بیشتر بخوانید

فرصت‌ها و اهداف کلان فرهنگی

بازدیدها: ۲۸۴در نوشتار پیشین درباره ویژگی‌های مهم فرهنگی صحبت کردیم و گفتیم با شناسایی آسیب‌ها می‌توان از انحطاط فرهنگی جلوگیری

بیشتر بخوانید

ویژگی‌ها و آسیب‌های فرهنگی

بازدیدها: ۲۴۵در نوشتار پیشین به بررسی مفهوم فرهنگ از دید نظریه‌پردازانی همچون سایمون ماندی (Simon Mundy)، ریموند ویلیامز (Raymond Williams)،

بیشتر بخوانید

بررسی فرهنگ و ابعاد آن

بازدیدها: ۳۶۶بر همگان پوشیده نیست که فرهنگ نقش بسزایی در توسعه و شکل‌گیری هویت فرهنگی هر جامعه‌ای دارد. با توسعه

بیشتر بخوانید

شاخص‌های توسعه فرهنگی

بازدیدها: ۲۲۳در مقالات و مطالب قبلی بهتعریف توسعه فرهنگی اشاره‌ای شد. در این مطلب به معرفی شاخص‌های توسعه فرهنگی از

بیشتر بخوانید

ویژگی‌های توسعه فرهنگی

بازدیدها: ۹۲هرچند که بر اساس تعاریف یونسکو یکی از بارزترین ویژگی‌های توسعه فرهنگی خلق ارزش و هنجارهای مناسب است، اما

بیشتر بخوانید