هفته پژوهش

چه بسیار پژوهش‌هایی که نتایج آن‌ها یا به علت کاربردی نبودن و عدم ارائه راه‌حل‌های عملیاتی یا به‌واسطه عدم ضمانت اجرایی مناسب نیستند.

بیشتر بخوانید