شرحی بر مانیفست اومانیسم

بازدیدها: ۹۴۵اومانیسم طرز فکری است که مفاهیم بشری را در مرکز توجه و تنها هدف خود قرار می‌دهد. به عبارت

بیشتر بخوانید