مدل مدیریت استراتژیک آندروز

بازدیدها: ۳۳۳یکی از اولین مدل‌های مدیریت استراتژیک توسط «آندروز» (Andrews) در سال ۱۹۷۱ ارائه شده است. در این مدل اولیه

بیشتر بخوانید