منشأ مقاومت فردی و سازمانی در برابر تغییر

با برقراری ارتباط مؤثر در تمام مراحل و مشورت، می‌توان با رفع تمام موانع یا مقاومت‌های ممکن در برابر تغییر، نتایج مطلوبی را حاصل کرد.

بیشتر بخوانید

نقش مدیران ارشد به عنوان یکی از موانع تغییر

مدیران ارشد، مدیران عملیاتی و مدیران رده میانی بسیاری از سازمان‌ها به دلایل متفاوتی در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند.

بیشتر بخوانید

موانع تغییر و غلبه بر آن

موانع تغییر به سه دسته فردی، سازمانی و فراسازمانی تقسیم می‌شود.کلید اصلی مشارکت مدیران ارشد در طرح تغییر از طریق فرایند «دست داشتن» است و استفاده‌­ی زیاد از «راهبرد مذاکره و توافق» می­‌تواند پرهزینه باشد.

بیشتر بخوانید

پیش‌نیازهای مدیریت تغییر موفقیت‌آمیز

مدیریت تغییر مؤثر (Effective Change Management) مستلزم اقدام جامع و یکپارچه در تمام سطوح مدیریت است.

بیشتر بخوانید

مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دیوید

بازدیدها: ۱۰۷۴مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دیوید (David’s Strategic Planning Model) یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مدل‌های برنامه‌ریزی سازمانی می‌باشد که مدیران

بیشتر بخوانید

مدل مدیریت استراتژیک آندروز

بازدیدها: ۴۷۴یکی از اولین مدل‌های مدیریت استراتژیک توسط «آندروز» (Andrews) در سال ۱۹۷۱ ارائه شده است. در این مدل اولیه

بیشتر بخوانید

مکاتب دهگانه استراتژی

بازدیدها: ۷۴مکاتب دهگانه استراتژی همانند مهره‌های بازی شطرنج هستند که هر کدام دارای قدرت و جایگاه متفاوتی هستند و بسته

بیشتر بخوانید

تفکر استراتژیک و رویکردهای آن

بازدیدها: ۴۳تفکر استراتژیک (Strategic Thinking) به تحلیل فرصت‌ها و مشکلات از نگاهی جامع می‌پردازد و پیامدهای احتمالی کارهای شما را

بیشتر بخوانید

مدل‌های مدیریت استراتژیک برای طرح‌ریزی استراتژیک

بازدیدها: ۴۱امروزه سازمان‌ها با محیطی متلاطم و نا آرام رو به رو هستند. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و

بیشتر بخوانید