سرمایه‌های اجتماعی ثروتی رو به زوال (بخش اول)

بازیگران اصلی صحنه سرمایه‌های اجتماعی، نهادهای حاکمیتی و نخبگان جامعه هستند و مخاطبان اصلی این حوزه را عموم مردم شکل می‌دهند.

بیشتر بخوانید