مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بازدیدها: ۱۲۰درباره مرکز: منشأ تشکیل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به برگزاری نشست اندیشه‌های راهبردی در حضور مقام معظم رهبری

بیشتر بخوانید