کاندولیزا رایس

بازدیدها: ۸۲دکترکاندولیزا رایس (Condoleezza Rice) در۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ به وزارت خارجه آمریکا منصوب شد قبل از آن نیز معاون رئیس جمهور

بیشتر بخوانید