نگاشت؛ رُکن اول آینده‌پژوهی

در ستون اول آینده‌پژوهی (نگاشت)، گذشته، حال و آینده ترسیم می‌شوند. با ترسیم زمان، به‌وضوح مشخص می‌شود که از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم.

بیشتر بخوانید

چارچوب مفهومی برای آینده‌اندیشی و آینده‌‌پژوهی

شش مفهوم بنیادی پیرامون آینده‌اندیشی: آینده دست دوم، آینده بی صاحب، آینده‌های جایگزین، تنظیم، الگوهای تغییر اجتماعی، کاربرد آینده

بیشتر بخوانید

معرفت‌شناسی و آینده‌پژوهی

وندل بِل (Wendell Bell) یکی از آینده پژوهان نسل سوم است که سه پارادایم فکری در حوزه معرفت شناسی آینده پژوهی که عبارتند از: پوزیتیویسم (Positivism)، پست‌پوزیتیویسم (Post-positivism) و رئالیسم انتقادی (Critical realism) را مطرح می‌کند

بیشتر بخوانید

برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی

برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی تفاوت‌های شگرفی با هم دارند، در واقع برنامه‌ریزی در پی کنترل آینده، اما آینده‌پژوهی به دنبال آشکارسازی آن است.

بیشتر بخوانید