منازعه قره باغ (بخش دوم)

منطقه قره باغ به‌صورت رسمی متعلق به خاک آذربایجان است و حضور نظامی ارمنستان در قره باغ خلاف قواعد پذیرفته شده بین المللی است.

بیشتر بخوانید

منازعه قره باغ (بخش اول)

تا کنون هیچ راه جدی برای حل منازعه بین ارمنستان و آذربایجان ارائه نشده است. نقش ترکیه در شعله‌ورتر کردن این منازعه غیرقابل انکار است.

بیشتر بخوانید

بازیگران بی‌میل به حل مناقشه قره‌باغ

بازدیدها: ۱۵به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری اعتماد؛ روند تاریخی مناقشه قره‌باغ به‌ویژه حضور بازیگران متعدد با منافع

بیشتر بخوانید

اندیشکده جنگ‌طلب آمریکایی به دنبال ترویج تنش‌های قومیتی در ایران

بازدیدها: ۳۹به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر به نقل از خبرگزاری انتخاب: در سال‌های اخیر، کارشناسان و پژوهشگران مطالعات قومی

بیشتر بخوانید