بزرگداشت روز کوروش کبیر

بازدیدها: ۱۰۰بر اساس یک سند باستانی که «رویدادنامه نبونئید» نام گرفته است، روز سوم ماه بابلی، کوروش بزرگ پس از

بیشتر بخوانید