بررسی علل ناهنجاری‌های رفتاری در موضوع رعایت اصول بهداشتی

با شیوع ویروس کرونا رعایت اصول بهداشتی، یک هنجار اجتماعی تلقی شده و عدم رعایت آن یک رفتار ضد اجتماعی و نقض قانون است.

بیشتر بخوانید