خطرات بی‌تصمیمی و بد تصمیمی

بازدیدها: ۶به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری شرق؛ تصمیمات متفاوت و گاه ضد‌و‌نقیض در رأس و بدنه قوه

بیشتر بخوانید

اندیشکده چاتم هاوس

نام «شورای روابط خارجی» آمریکا، نامی شناخته شده برای سیاستمداران دنیا و آگاهان به مسایل سیاست بین‌الملل است.  این شورا یکی از متنفذترین سازمان‌های غیردولتی در آمریکا و یکی از هدایت‌گران اصلی سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید