۶۹ درصد مردم معتقدند وضع اقتصادی قبل از برجام بهتر بود

بازدیدها: ۱۱به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری کیهان؛ روزنامه حامی دولت می‌گوید ۸۷ درصد مردم خواستار نظارت

بیشتر بخوانید