بحران پول‌های سرگردان

بازدیدها: ۳۳به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری شرق؛ مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است

بیشتر بخوانید