انتقاد از شتاب دولتمردان برای اجرای طرح پیش فروش نفت

بازدیدها: ۲۶به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری جهان، شگفتانه رئیس جمهور درباره گشایش اقتصادی

بیشتر بخوانید