چگونگی کارکرد اندیشکده‌ها

بازدیدها: ۳۹می‌توان گفت: یکی از کارکردهای رایج اندیشکده‌ها، ابداع و ترویج ایده‌هایی است که ممکن است به‌­لحاظ سیاستی در کوتاه­‌مدت

بیشتر بخوانید