مرکز بین‌المللی محققان وودرو ویلسون

مرکز بین المللی محققان وودرو ویلسون (Woodrow Wilson Center) وابسته به دانشگاه پرینستون است و بودجه خود را از دولت آمریکا می‌گیرد. وظیفه این مرکز، عملیاتی کردن ایده‌های مربوط به سیاست خارجی یا آوردن ایده‌های نو برای سیاست خارجی آمریکاست. رئیس مرکز فردی به نام «لی همیلتون» است که سابقه امنیتی نیز دارد. او همچنین رئیس بررسی ماجرای ۱۱ سپتامبر بوده است. هاله اسفندیاری رئیس بخش خاورمیانه این مؤسسه است که بسیاری از ایرانی‌ها را برای سخنرانی در این مؤسسه دعوت می‌کند. عباس میلانی نیز رابطه خوبی با این بخش دارد.

بیشتر بخوانید