تأثیر اومانیسم بر نظام آموزش و پرورش

با توجه به اینکه تربیت، بخش مهمی از نظام آموزشی است و همچنین در دیدگاه اومانیسم بر ذات و درون انسان و مسائل نفسانی اشاره می شود، میتوان این دو موضوع را به یکدیگر تعمیم داد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ(بخش اول، چین باستان)

بازدیدها: ۲۳۱ تعلیم و تربیت یکی از اولین فعالیت‌هایی بود که انسان از بدو به وجود آمدن از آن استفاده

بیشتر بخوانید