بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز

بازدیدها: ۲۴۴تاریخچه بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز (Richard Dawkins Foundation for Reason and Science به اختصار RDFRS) موسسه‌ای غیرانتفاعی

بیشتر بخوانید