مرکز تحقیقات کنگره

بازدیدها: ۲۸

مرکز تحقیقات کنگره ایالات متحده آمریکا (Congressional Research Service، به اختصار (CRS)) بازوی تحقیقاتی در مجلس نمایندگان و سنای این کشور است. این مرکز که زیرمجموعه‌ای از کتابخانه کنگره آمریکا است انحصاراً و به طور مستقیم برای نمایندگان کنگره و کمیته‌های آن فعالیت می‌کند و چهره‌ای غیرحزبی دارد.

تاریخچه و مأموریت مرکز تحقیقات کنگره:

این مرکز به منظور تحقیقات غیرحزبی و انجام تحلیل‌ها و مطالعات در مورد همه مسائل قانون‌گذاری تأسیس شده است. این مرکز از زمان آغاز به کار در سال ۱۹۱۴، متعهد به تهیه اطلاعات و انجام تحقیقاتی بود که به طور محرمانه در اختیار کنگره قرار می‌گرفت تا مبنای قانون‌گذاری باشد. این مرکز متشکل از جمعی متخصصان در همه زمینه‌هایی است که به نحوی با قانون‌گذاری مرتبط می‌شوند، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: حقوقدانان، اقتصاددانان، متخصصان سیاست خارجی، سیاست داخلی، اطلاعاتی، علوم اجتماعی و سیاسی. گستره این متخصصان این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوانند در اسرع وقت گزارش‌های پژوهشی خود را تهیه و به نمایندگان ارائه نمایند.

همچنین این مرکز، به طور روزمره و مستقیم با کنگره در ارتباط است تا تحلیل‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کند. مرکز تحقیقات کنگره با تحلیل رویه‌های موجود قانونی به بررسی قوانین موجود و نیز پیشنهادهای قانونی می‌پردازد و اثرات اجرای این قوانین را بررسی می‌کند و پایگاه‌های اطلاعاتی برای نمایندگان ایجاد می‌کند تا بتوانند به‌سادگی در هر زمینه‌ای اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورده و در این راه از آخرین روش‌های علمی و تحقیقاتی استفاده نمایند. این مرکز با برگزاری سمینارهای آموزشی و تحقیقاتی و ارائه مشاوره‌های گوناگون سعی در ارتقای روند قانون‌گذاری دارد.

ساختار سازمانی CRS:

مرکز تحقیقاتی کنگره به شش زیرمجموعه کلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

 • بخش قوانین آمریکا
 • سیاست اجتماعی داخلی
 • سیاست خارجی، دفاعی و تجاری
 • حکومت و امور مالی
 • تحقیقات اطلاعاتی
 • منابع، علوم و صنعت

هر کدام از این بخش‌های اصلی دارای زیرمجموعه‌هایی است که به نحو تخصصی به مسائل مختلف مربوط به خود می‌پردازد. علاوه بر این پنج دفتر دیگر به این مجموعه کمک‌های تحقیقاتی ارائه می‌کنند که عبارتند از دفاتر:

 • امور کنگره و مشاور رئیس
 • امور مالی و اداری
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • اطلاعات قانون گذاری
 • توسعه امور استخدامی

رئیس مرکز تحقیقات کنگره، کتابدار کنگره را با مشورت کمیته مشترک کتابخانه منصوب می‌کند. اهداف این مرکز تحت چهار عنوان کلی به شرح زیر قرار می‌گیرد:

الف)کیفیت ارائه خدمات

 • مطلوبیت: انجام وظایف براساس نظر نمایندگان و براساس جدول زمانی کنگره
 • دقت: ارائه خدمات و محصولات در مسائل قانونگذاری به نحو قابل اعتماد، جامع و دقیق.
 • محرمانه: حفظ درخواست و پاسخ‌های نمایندگان به نحو محرمانه جز در مواردی که آنها خود چیز دیگری بخواهند.
 • پاسخگویی: ارائه خدمات مفید، مربوط و مناسب به نیازهای قوه مقننه.
 • محققان مقیم در مرکز: جهت ارائه تحلیل‌های تخصصی و بین رشته‌ای در مورد همه مسائلی که کنگره با آن سر و کار دارد.
 • واقع‌گرایی: فراهم کردن محصولات و خدماتی که قابل اعتنا بوده و خالی از ملاحظات حزبی و غیره باشد.

ب) دسترسی

 • در دسترس بودن: قابلیت دسترسی آسان به مرکز برای افرادی که نیازمند به کمک مرکز هستند.
 • ارتباط سریع: برقراری ارتباط منظم و مفید و ارائه اطلاعات موردنظر آنها.

ج) مدیریت منابع

 • اقتصاد: اختصاص افراد و منابع جهت حمایت از امور مورد نیاز کنگره.
 • کارایی: برآورده کردن نیازهای قانون گذاری به طور کامل و با حداقل هزینه.
 • سازمان: سازمان‌دهی وظایف، توانایی‌های کارکنان و مسئولیت‌ها به منظور برآوردن نیازهای قانون گذاری به نحو مؤثر.
 • مسئولیت‌پذیری: تعریف موفقیت کارکنان در برآوردن نیازهای قانون گذاری.

د) تأثیرگذاری

 • اولین منبع تحلیل و ارزیابی پیشنهادهای قانونی و کمک به نمایندگان در انجام وظایف خاص قانونی خود.
 • بررسی وظایف و عملکرد بخش‌های اصلی مرکز تحقیقاتی کنگره

بخش قوانین آمریکا:

وظیفه بخش قوانین آمریکا (ALD) فراهم آوردن اطلاعات و تحلیل‌های قانونی برای قوانین فدرال و ایالتی است. حوزه عملکرد این بخش از پرسش‌های قانونی و مسائلی که نمایندگان با آن رو به رو می‌شوند تا مسائل مرتبط به قانون اساسی و تفکیک قوا را دربرمی‌گیرد. اعضای این بخش می‌توانند در تمامی مراحل قانون گذاری از پیشنهاد طرح تا ارائه آن در کمیته‌ها و صحن علنی مشارکت داشته باشند. تحلیل اعتراضات وارده به کنگره و مسائل مرتبط به توسعه قضایی نیز بخش مهمی از کار این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. ارائه تحلیل‌های مکتوب و نظرات قانونی از وظایف حقوقدانان این مرکز است که به شکل گزارش برای کنگره فرستاده می‌شود. این گزارش‌ها توسط حقوقدان مربوط امضا می‌شده و به صورت گزارش CRS به کنگره تقدیم و عموماً به صورت اسناد کنگره در کمیته‌ها یا صحن علنی منتشر می‌شوند. همچنین ALD سالیانه دو بار اجلاسی را در مورد قوانین فدرال برگزار می‌کند تا درباره مسائل و قوانین مورد علاقه نمایندگان بحث شود. وکلا و حقوقدانان این قسمت در اجلاس سالیانه مرکز تحقیقات شرکت دارند و در مورد موضوعات مربوط به اظهارنظر می‌پردازند.

همچنین یکی از وظایف CRS آن است که در آغاز به کار هر کنگره، مواردی را که باید به عنوان قانون تصویب شود به کنگره منتقل کند. اقدام اولیه در مورد حقوق اساسی و تفسیر قانون اساسی آمریکا در این بخش صورت می‌پذیرد. همچنین خلاصه تصمیمات دادگاه‌ها براساس قوانین کنگره تحت نظارت این بخش تهیه و در پایگاه‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرند. این بخش کارهای قانونی خود را که می‌تواند کمکی به کمیته‌ها و کنگره باشد جهت انجام تحقیقات در مورد اقدامات قوه مجریه یا پاسخ به سؤال مالیاتی یکی از نمایندگان انجام دهد. همچنین به نمایندگان در مورد نحوه تصویب قانون، اقتضائات تصویب هر قانون، ارزیابی میزان قانونی بودن اقدامی یا میزان مطابقت پیشنهادی با قانون اساسی مشاوره می‌دهد. به علت تغییر نمایندگان و گستره وسیعی که این بخش با آن سروکار دارد، پیچیدگی و اهمیت خاصی یافته است و موفقیت آن منوط به انعطاف‌پذیری بسیار است.

این بخش دارای یک رئیس و معاون و چهل حقوقدان است که به چهار بخش دیگر تقسیم می‌شوند که ریاست هر گروه را یکی از حقوقدانان برعهده دارد. به علت گستردگی مسائلی که کنگره با آن سروکار دارد هر بخش فرعی به مسائلی مشخص و محدود می‌پردازد. حقوقدانان این بخش افراد دانشگاهی هستند که از ایالات مختلف یا سازمان‌های فدرال به این بخش آمده‌اند. بیش از ۸۰ درصد اعضای این بخش دارای سابقه‌ای بیش از ده سال هستند. کلیه امکانات کتابخانه کنگره آمریکا در اختیار این افراد است.

بخش سیاست اجتماعی داخلی:

وظیفه بخش سیاست اجتماعی داخلی (DSP) ارائه تحقیقات، تحلیل‌ها و اطلاعات لازم در مورد سیاست داخلی و برنامه‌های اجتماعی است. تحلیلگران این بخش برنامه جامعی را با استفاده از روش‌ها و تحلیل‌های آماری و اقتصادی درباره بخش وسیعی از مسائل ارائه می‌کنند. این مسائل و برنامه‌ها بخش‌های زیر را شامل می‌شود: آموزش، کار، امنیت شغلی، بهداشت و درمان، مسکن، مهاجرت، بازنشستگی و معلولیت، بیمه درمانی، عدالت و جرم، خدمات رفاهی و مسائل مربوط به آنها. این امور دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای در کنگره است و بودجه‌های هنگفتی صرف آن می‌شود. اولویت DSP، همکاری مستقیم با کمیته‌های کنگره و اعضای دفاتر آن را در بردارد که شامل تحلیل قوانین، ارزیابی میزان اثرگذاری قوانین در کشور و بازنگری آنها است. اعضای بخش سیاست اجتماعی داخلی نیز گزارش‌هایی تحلیلی در چارچوب گزارش‌های CRS منتشر می‌کنند و مطالبی که مورد علاقه کنگره است برای آنها تشریح می‌کنند همچنین به کنگره در انجام وظایف نظارتی کمک می‌نمایند. این بخش نیز دارای زیرمجموعه‌هایی است که در ذیل به نحوه فعالیت و حوزه عمل آنها اشاره شده است:

 • بخش مربوط به کودکان و خانواده‌ها

این بخش به طور مستقیم به بررسی اموری می‌پردازد که به نحوی بر مسائل مربوط به کودکان و خانواده‌ها از جمله مسائل رفاهی و فقر، مراقبت از کودکان، حضانت و سرپرستی آنان، خشونت علیه اطفال، سوءتغذیه مؤثر است. مسکن نیز یکی از مسائلی است که در این بخش به آن پرداخته می‌شود. تهیه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و ایجاد برنامه برای افراد بی‌خانمان در این راستا است و سرانجام سیاست‌هایی که مربوط به بومیان آمریکا و قبایل اولیه آمریکایی است. بخش مربوط به کودکان و خانواده‌ها، تحلیل‌های فراوانی در خصوص مسائل رفاهی و برنامه‌های پیشرفت انسانی ارائه کرده و پایگاه‌هایی اطلاعاتی در این زمینه به وجود آورده است. از دیگر مسائلی که این بخش به آن عنایت دارد این مواردند: تأثیر سیاست‌های رفاهی بر خانواده‌های نیازمند، نگهداری از کودکان در خانواده‌های کارگر و تهیه مسکن.

 • بخش کارگران و مهاجرت

این بخش مسئول بررسی مسائل مربوط به آموزش، تعلیم، مهاجرت و مسائل استخدامی است. مسائل آموزشی شامل تحصیلات در تمامی سطوح از ابتدایی تا عالی حتی تعلیم به بزرگسالان است. همچنین مسائل مربوط به کارگران از تعلیم و آموزش آنها تا دستمزد و ساعات کاری و بیمه را شامل می‌شود. امور مربوط به مهاجرت در مورد افرادی است که خواهان ورود، اقامت، کار کردن در ایالات متحده هستند. به طور کلی این بخش به مسائل فوق از دیدگاه قانونی نظر می‌کند و به کنگره در مورد تصویب قوانین مربوط و مفید راهنمایی و مشاوره می‌دهد.

 • بخش خدمات درمانی

فعالیت این بخش بیشتر مربوط به سیاست‌های دولت در حوزه خدمات درمانی است که بودجه این بخش را بررسی می‌کند. به علت حجم وسیع این بخش کنگره حساسیت خاصی نسبت به آن دارد. لذا بخش خدمات درمانی CRS نقش مهمی در این زمینه و تعدیل و ارائه راهکارهای مناسب به کنگره برعهده دارد. این بخش با ارزیابی سیاست‌ها و قانون‌های مربوط، تأثیر و میزان اثربخشی آنها را می‌سنجد؛ همچنین به دو برنامه دیگر دولت در این زمینه یعنی کمک‌های درمانی برای اشخاص کم‌ درآمد و برنامه بیمه درمانی کودکان نیز می‌پردازد و به نمایندگان در مورد پیشنهادهایشان برای بهبود اوضاع درمانی کشور مشاوره می‌دهد.

 • بخش توسعه تحقیقات

این بخش با استفاده از روش‌ها و تئوری‌های مختلف سعی در تحلیل تجربی مسائل مربوط به سیاست اجتماعی داخلی دارد. به طور کلی، تحلیلگران این بخش با تشکیل تیم‌های تحقیقاتی بین گروهی به ارائه تحلیل‌های کمی و کیفی درباره مسائل قانونگذاری می‌پردازند. یکی از طرح‌های اخیر این بخش درباره کمک موقت به خانواده‌های نیازمند بود که نتایج آن در مورد اخذ مالیات و کمک مالیاتی به خانواده‌های کم درآمد به کار گرفته شد. در مجموع خدمات این بخش به کنگره بسیار با اهمیت است و تأثیر فراوانی در قوانین مصوب دارد.

 • بخش رفاه و بازنشستگی

این بخش به امنیت، رفاه و دستمزد برای سالمندان و معلولان می‌پردازد. به طور کلی برنامه‌های فدرال که به افراد سالمند و معلول و خانواده‌های آن کمک‌هایی ارائه می‌کند و نیز برنامه‌هایی که به دنبال عدالت اجتماعی برای همه آمریکائیان است در حوزه فعالیت این بخش قرار می‌گیرد که بخش گسترده‌ای از امور همچون تأمین اجتماعی، بازنشستگی از دولت فدرال، حقوق بازنشستگان، بیکاری، امنیت کارگران، کمک به افراد نیازمند را شامل می‌شود. نحوه فعالیت این بخش ارائه تحلیل‌هایی در زمینه بهبود امور مذکور و رفع نواقص قانونی در اجرای بهتر آنها است. همچنین مسأله مبارزه با مواد مخدر و کنترل جنایت و تروریسم نیز در این بخش قرار می‌گیرد.

بخش سیاست خارجی، دفاعی و تجاری:

این بخش دارای هشتاد کارمند است که ۶۵ نفر آنان از تحلیل‌گران‌اند و به هفت منطقه و بخش تقسیم می‌شوند که در مجموع سیاست‌های خارجی، دفاعی و تجاری ایالات متحده را شکل می‌دهند. این هفت منطقه عبارتند از:

 1. آسیا ۲٫ منابع دفاعی ۳٫ اروپا / اوراسیا ۴٫ سیاست خارجی و مسائل جهانی ۵٫ تجارت و مالیه بین‌الملل ۶٫ آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا ۷٫ نیروهای نظامی و کاهش تهدیدات.

تحلیلگران سیاست خارجی، همه مسائل سیاسی و اقتصادی نقاط مختلف جهان را بررسی می‌کنند. آنان مسائل مختلفی را که ایالات متحده در صحنه جهانی با آن روبه‌رو است تحلیل و بررسی می‌کنند، مسائلی نظیر برنامه کمک‌های خارجی آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مالی بین‌المللی، مسائل فراملی مانند تروریسم و مسائل مربوط به آوارگان. تحلیلگران سیاست دفاعی آمریکا نیز به بررسی مسائلی مانند سیاست‌های مربوط به امنیت ملی، استراتژی‌های نظامی، بودجه دفاعی آمریکا، سلاح‌ها، تحقیقات نظامی، پایگاه‌های نظامی آمریکا می‌پردازند و تحلیلگران مسائل تجاری به تحلیل‌هایی درباره مذاکرات مالی، معاهدات تجاری، توسعه صادرات، تنظیم واردات، تعرفه‌ها و نظایر آن می‌پردازند. همچنین این مرکز به ترجمه اسناد برای نمایندگان اقدام می‌کند. این بخش در تمامی موضوعات فوق‌الذکر به ارائه پیشنهادها و انجام تحقیقات پرداخته و گزارش‌هایی را به صورت فردی و جمعی به نماینده‌ها و کنگره ارسال می‌دارد و در این راستا به برگزاری سمینارها و گروه‌های تحقیقاتی می‌پردازد. آنچه در زیر می‌آید معرفی بخش‌های هفت‌گانه این قسمت است.

بخش آسیا:

این بخش سیاست‌های آمریکا و توسعه سیاسی و اقتصادی در جنوب و شرق آسیا را تحلیل کرده و کشورهای زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد: چین، تایوان، هنگ‌کنگ، ژاپن، کره، هند، پاکستان، برمه، کامبوج، ویتنام، مالزی، اندونزی، فیلیپین، استرالیا و نیوزیلند.

بخش منابع دفاعی:

این بخش به بررسی کلی بودجه قسمت‌های مختلف نظامی می‌پردازد و برآوردی از هزینه‌ها ارائه می‌کند. همچنین بررسی اوضاع نیروهای نظامی، بازنشستگی آنها، وضعیت زنان نظامی، بیمه و حقوق افراد نظامی، نظارت بر پایگاه‌های آمریکا در خارج از کشور. همچنین مسائل اطلاعاتی نظامی نیز برعهده این بخش است.

سیاست خارجی و مسائل جهانی:

این بخش به تحلیل مسائل مختلف جهانی در نقاط مختلف جهان می‌پردازد. همچنین مسائل سیاست خارجی آمریکا و کمک‌های خارجی این کشور، برنامه‌های کمک خارجی، تخصیص منابع، بودجه وزارت خارجه، مدیریت، تأمین امنیت سفارتخانه‌ها، سازمان‌های مربوط به سیاست خارجی، تحریم‌های آمریکا علیه دیگر کشورها، دیپلماسی و نظایر آن در حوزه فعالیت این بخش است. مسائل مربوط به حقوق بشر، آوارگان، مهاجرت، آزادی مذهبی، حقوق دریاها، تروریسم بین‌الملل، مواد مخدر، سازمان‌های بین‌المللی نیز در این قسمت تحلیل و بررسی می‌شود.

بخش اروپا / اوراسیا:

این بخش به تحلیل و بررسی مسائل کشورهای این منطقه از دیدگاه اقتصادی و سیاسی اشتغال دارد. همچنین سازمان‌های منطقه‌ای نظیر ناتو و اتحادیه اروپا و سیاست‌های فراملی.

بخش حکومت و امور مالی:

این بخش مسئول امور متعددی است که به حکومت و سیاست آمریکا، ساختار کنگره، اقتصاد و خدمات مالی این کشور مربوط می‌گردد. این بخش به پنج زیرمجموعه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

 • سیاست‌های بانکداری، بیمه، امنیتی و اقتصاد کلان
 • کنگره
 • قوه مجریه و قضاییه
 • فدرالیسم، انتخابات و توسعه اقتصادی
 • نظام مالی دولت و مالیات

بخش حکومت و امور مالی تحلیل‌های دقیقی براساس مبانی غیرحزبی و جناحی به نمایندگان کنگره، کارکنان و کمیته‌های تخصصی آن ارائه می‌کند که زیرمجموعه‌های آن را در ادامه بحث معرفی می‌کنیم.

سیاست‌های بانکداری، بیمه، امنیتی و اقتصاد کلان:

این قسمت تحقیقات و تحلیل‌هایی را در مورد نهادها و بازارهای مالی، سیاست‌های اقتصاد کلان و تأثیر مسائل داخلی بر اقتصاد بین‌الملل ارائه می‌کند. این بخش برنامه‌های مالی دولت فدرال و نتایج سیاست‌گذاری‌های مالی را بررسی می‌کند و بازارهای مالی را زیر نظر دارد و به کنگره در مورد تنظیم و تأثیر بانک‌ها و نهادهای مالی، صنعت بیمه، بازار بورس مشاوره می‌دهد. بخش‌های خاص مسئولیت این قسمت عبارتند از: بانک و بانکداری، شرایط اقتصادی روز، نهادهای مالی، تورم، نهادهای تنظیم‌کننده مالی فدرال و ایالتی، بیمه ملی، جهانی شدن.

بخش کنگره:

این بخش تحقیقات و تحلیل‌هایی را در مورد روند، ساختار، فرایند و اداره قوه مقننه ارائه می‌کند. این قسمت مسائل گسترده‌ای نظیر رهبری و سازمان حزبی در کنگره، بودجه آمریکا با کشورهای منطقه در این بخش بررسی می‌شود.

بخش تجارت و مالی بین‌الملل:

وظیفه اصلی این بخش انجام تحقیقات درباره مسائل اقتصاد سیاسی بین‌المللی است و در مرحله اول باید به نیازهای کنگره در مورد سیاست‌های بین‌الملل و سیاست تجاری آمریکا پاسخ گوید. از این رو، حوزه وسیعی از مسائل را تحت پوشش خود دارد از جمله: تعدیل کمک‌های خارجی، کنترل صادرات و واردات، ارتقا و افزایش صادرات، روابط اقتصادی خارجی، سهمیه واردات، مسائل کار بین‌المللی، نفت، معاهدات تجاری، اولویت‌های تجاری، سازمان‌های تجاری آمریکا، روابط تجاری آمریکا با شرکای عمده خود، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی.

بخش آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا:

این بخش به طور کلی به تحلیل در مورد مسائل مربوط به کشورهای این مناطق پرداخته و نتایج حاصل را به کنگره ارائه می‌دهد.

بخش نیروهای نظامی و کاهش تهدیدات:

وظیفه این بخش آن است که در مورد توانایی‌ها، فعالیت‌ها و عملیات نظامی مطالعات لازم را انجام داده و به کنگره مشاوره می‌دهد. تحلیلگران این بخش مواضع نیروهای آمریکایی و دشمنان و متحدان این کشور را به طور مداوم بررسی کرده و به اطلاع کنگره می‌رسانند. همچنین مسائلی نظیر سلاح‌های اتمی، کنترل تسلیحات، سلاح‌های کشتار جمعی، شیمیایی و بیولوژیکی، موشک‌های بالستیک و برنامه‌های دفاعی در دستور کار و تحقیق این بخش قرار دارد.

کنگره و فرایندهای تخصیص بودجه، ویژگی‌های اعضا، تاریخ کنگره، قانون اساسی، فرایند قانون گذاری در صحن علنی و کمیته‌ها و نیز پیشنهادهای قانونی، اصلاحیه‌های قانونی که در دو مجلس مطرح می‌شوند، انتصابات کنگره و کارکنان آن، مباحثات، گروه‌های فشار، لابی‌ها، دستور کار قانون گذاری و امثال آن را تحت پوشش تحلیلی خود قرار می‌دهد.

بخش مربوط به قوه مجریه و قضاییه:

این قسمت مسئولیت ارائه تحقیقات و تحلیل‌هایی در مورد دستگاه اداری، سازمان‌، روندها و فعالیت‌های قوه مجریه و قضاییه فدرال را برعهده دارد. مسائلی که این بخش بر آن اشراف دارد عبارتند از مدیریت و سازمان دستگاه اجرایی، نظارت و مسئولیت‌پذیری قوه مجریه، دفتر اجرایی رئیس‌جمهور، اشتغال‌زایی فدرال، مدیریت اموال فدرال، سیاست‌های اطلاعاتی دولت، اجرای مدیریت دولتی، رسانه‌ها، نیروی اضطراری ملی، ریاست جمهوری و معاون وی و دادگاه‌های آمریکا.

بخش فدرالیسم، انتخابات و توسعه اقتصادی:

این بخش فعالیت‌ها و اقدامات وسیعی در حوزه‌های گسترده را برعهده دارد و تحلیل‌های آن را برای تصمیم‌گیری به کنگره می‌فرستد. بررسی مسائل نظیر روابط بین دولت‌های ایالتی، انتخابات، کمک‌های فدرال، ساختار حکومت‌های محلی، کمک‌های بین ایالتی، اموال و سرزمین‌های آمریکا، روابط فدرال ایالتی، نظارت بر نظام انتخاباتی به طور کامل، اصلاحات قانون اساسی، هزینه‌های مبارزات انتخابات، اجرای انتخابات، تغییر سهمیه حوزه‌های انتخاباتی، عکس‌العمل دولت به بلایای طبیعی، افکار عمومی و نظایر آن و ارائه تحلیل‌هایی در این موارد به کنگره از وظایف اصلی این بخش است.

بخش نظام مالی دولت و مالیات:

به طور کلی این بخش به بررسی سیاست‌های مالیاتی و نظام مالی عمومی می‌پردازد و مالیات افراد و شرکت‌ها، پیش‌بینی بودجه فدرال، بدهی‌های دولت فدرال، مالیات بر درآمد فدرال، اصلاح نظام مالیاتی، مالیات بین‌المللی، مالیات بر اینترنت، امور مالی ایالتی و کشور و مانند آن را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهد تا بتواند پیشنهادها و تحلیل‌های خود را به اطلاع نمایندگان برساند.

 • بخش تحقیقات اطلاعاتی

وظیفه اصلی این بخش نوین‌سازی منابع اطلاعاتی است. این قسمت با استفاده از تکنولوژی جدید امکان ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی پیچیده و ایجاد صفحات وب را فراهم می‌آورد و امکان دسترسی به آن‌ها را برای نمایندگان مهیا می‌سازد. این قسمت دارای چهار زیرشاخه است: علوم و هنر، امور تجاری و شهری، دولت و قانون، تاریخ و امور خارجه.

 • بخش منابع، علوم و صنعت

این بخش مجموعه‌ای از مسائل قانون‌گذاری شامل منابع طبیعی و مدیریت محیط‌زیست، علوم، تکنولوژی و صنعت را پوشش می‌دهد. بخش منابع، سیاست‌ها و طرح‌ها در مورد زمین و دیگر منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی، تغذیه، ماهیگیری، معادن و انرژی را دربرمی‌گیرد. بخش علوم در مورد مسائل شهروندان و نظامیان و توسعه، اطلاعات و ارتباطات، فضا، علوم زمینی و تکنولوژی به تحقیق می‌پردازد و بخش صنعت به مسائلی نظیر حمل و نقل و ساختار بازارهای صنعتی و زیرساخت‌های صنعتی و نظایر آن توجه دارد. هفتاد متخصص این بخش به شش زیر مجموعه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

 • بخش منابع کشاورزی و تغذیه
 • انرژی و معادن
 • سیاست‌های محیط‌زیست
 • منابع طبیعی و علوم زمین
 • سیاست‌های علمی و تکنولوژیکی
 • حمل و نقل و تحلیل صنعت

بخش منابع کشاورزی و تغذیه

تمامی مسائل مربوط به کشاورزی و منابع تغذیه نظیر برنامه‌های داخلی و بین‌المللی تغذیه، تولید، قیمت‌گذاری، بازاریابی، تحقیقات کشاورزی، بودجه وزارت کشاورزی، فعالیت‌های آن، کشاورزی ایالتی و فدرال، تجارت کشاورزی، ماهیگیری و نظایر آن در این بخش تحلیل و پردازش می‌شوند.

بخش انرژی و معادن

مسائل مربوط به منابع انرژی، مصرف، تکنولوژی، معادن و تأثیرات زیست محیطی آن‌ها، منابع انرژی خاص نظیر نفت و گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، زباله‌های هسته‌ای،‌ کنترل گازهای گلخانه‌ای، تکثیر سلاح‌های اتمی، مشکلات زیست‌محیطی و مانند آن در این قسمت بررسی و تحلیل می‌شوند.

بخش سیاست زیست محیطی

این بخش مسئول ارائه گزارش‌های تحلیلی در مورد مسائل زیست‌محیطی و حفظ آن است.

بخش منابع طبیعی و علوم زمین

این قسمت وظیفه تهیه گزارش‌های تحلیلی و انجام تحقیقات در زمینه منابع طبیعی داخلی و بین‌المللی، پارک‌ها و جنگل‌های ملی، حیات وحش، زلزله و سایر بلایای طبیعی، تغییر آب و هوا و اقیانوس‌ها را برعهده دارد.

بخش سیاست‌های علوم و تکنولوژی

این بخش به کنگره در زمینه اطلاعات مربوط به سیاست‌های تکنولوژی، برنامه‌های فضایی و دفاعی، سیاست‌های اینترنتی، صنایع ارتباطاتی، انتقال تکنولوژی و مانند آن کمک فکری می‌دهد.

بخش حمل و نقل و تحلیل صنعت

این بخش به طور کلی برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت حمل و نقل آمریکا را بررسی می‌کند. نظارت بر بزرگراه‌ها، برنامه‌های هواپیمایی، قطارها و برنامه‌های توسعه از جمله موضوعاتی است که در این بخش مطالعه می‌شود. زیر بخش صنعت مسائل مربوط به تجارت الکترونیک، خدمات ارتباطی، اتومبیل‌ها و بیمارستان‌ها را در برمی‌گیرد.

تمامی بخش‌های فوق از نتایج مطالعات انجام شده در پنج دفتر دیگر که در ذیل می‌آید، استفاده می‌کنند:

۱) دفتر امور کنگره و مشاور رئیس

وظیفه هماهنگی مسائل داخلی CRS و به خصوص رابطه کنگره با مرکز تحقیقات آن را بر عهده دارد. این دفتر تقاضاهای نمایندگان را دریافت و آنها را به بخش‌های مربوط ارجاع می‌دهد. چنین وظیفه برپایی سمینارها، مؤسسات و گزارش‌های مرکز برعهده این دفتر است. دادن مشاوره به رئیس و معاون مرکز تحقیقات، نظارت بر کار کمیته‌ها و بخش‌های مختلف مرکز تحقیقات نیز از دیگر وظایف این بخش است.

۲) دفتر امور مالی و اداری

این دفتر بر امور مالی و اداری مرکز تحقیقات نظارت دارد، برنامه‌های کلی آن را تنظیم و بودجه موردنظر را تعیین می‌کند و وظیفه هماهنگی با بخش‌های مختلف دفتر را برعهده دارد.

۳) دفتر مدیریت منابع اطلاعاتی

این دفتر وظیفه کسب و حفظ اطلاعات موردنیاز کنگره و CRS را برعهده دارد. همچنین امکان دسترسی به اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی CRS را از طریق شبکه مهیا می‌سازد و اطلاعات مورد نیاز و آموزش‌های لازم در جهت استفاده از منابع خود را به اعضای مرکز می‌دهد.

۴) دفتر اطلاعات قانون گذاری

این دفتر وظیفه توسعه منابع اطلاعاتی و ایجاد تکنولوژی جدید دسترسی به اطلاعات را بر عهده دارد. همچنین ارتباط نمایندگان با CRS را به راه‌های مختلف تسهیل می‌کند.

۵) دفتر توسعه امور استخدامی

برنامه‌های توسعه مرکز، استخدام، مسائل مربوط به برنامه‌های استخدامی، نظارت، پیشرفت شغلی و آموزشی برعهده این دفتر است.

فهرست اندیشکده‌های خارج

فهرست اندیشکده‌های ایران


گردآورنده: سعید دهقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *