مرکز میتویم

بازدیدها: ۴۵

«میتویم» مرکز سیاست‌های خارجی منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی است که درصدد بازسازی روابط اسرائیل در خاورمیانه، اروپا و دریای سفید از طریق توسعه نمونه‌های جدید سیاست‌های خارجی آن و تقویت حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه و تشویق صلح عربی- اسرائیل است. موسسه میتویم بر این باور است که جامعه رژیم اشغالگر صهیونیستی نیازمند سیاست‌های جدیدی است که باعث بهبود جایگاه اسرائیل در جهان شود؛ به همین دلیل این موسسه تلاش می‌کند با برنامه‌های خود بر نخبگان سیاسی و توده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی تأثیر بگذارد و یک الگوی جامع، چند جانبه و رو به صلح برای سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی ارائه بدهد. این گزارش به معرفی مرکز رژیم اشغالگر صهیونیستی میتویم، اهداف و زمینه‌های فعالیت آن می‌پردازد.

تاریخچه

با توجه به اهمیت نفوذ و سیاست‌گذاری رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه، شناخت مراکز فعال در این زمینه نیز در خور توجه است. «میتویم» (Mitvim) و به عربی «میتفیم»، مرکز رژیم اشغالگر صهیونیستی سیاست‌های خارجی منطقه‌ای است. بنا به ادعای بانیان آن، این مرکز، مرکزی مستقل است که به دنبال آغازی جدید برای رژیم اشغالگر صهیونیستی در بین دولت‌ها است. مرکز میتویم درصدد تقویت تغییر کیفی سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی، ارائه الگوی سیاست خارجی جامع و تقویت حمایت منطقه‌ای از رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌باشد. این مرکز از طریق تحلیل بازتاب‌ها و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای لازم و پیش‌بینی تحولات آینده و سناریوسازی تلاش می‌کند برنامه‌هایی را برای سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی طرح‌ریزی کند و بر آن تأثیر بگذارد.

۱- وجه تسمیه میتویم

در زبان عبری، کلمه «میتویه» به معنای رسم یا طرح است. این اصطلاح معمولاً به عوامل و پیشنهاداتی باز می‌گردد که به تقویت و توسعه صلح بین رژیم اشغالگر صهیونیستی و عرب‌ها می‌‌انجامد. مرکز میتویم، صیغه جمع این کلمه یعنی «میتویم» را استعمال کرده تا بر پایبندی مرکز بر بازسازی و حمایت از رویکردهای متعدد سیاسی تأکید کند و از رویکرد جامع و گسترده سیاست‌های خارجی منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت کند.

۲- علت تأسیس میتویم

طبق دیدگاه موسسه میتویم، درگیری دائمی رژیم اشغالگر صهیونیستی- عربی بر سیاست خارجی اسرائیل سیطره یافته و همین مسئله باعث انزوای منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی شده است، به طوری که انتقادهای پی در پی جهانی را در بر داشته است. از طرفی دیگر شکست پی در پی فرآیند صلح، تصویر رژیم اشغالگر صهیونیستی را خدشه‌‌دار می‌کند و به ضرر روابط رژیم اشغالگر صهیونیستی با بعضی از شرکای استراتژیک آن است.

 هم‌چنین طبق برآورد این موسسه، سیاست نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در خارج مبتنی بر از بین بردن تهدیدات احتمالی است و بر ایجاد روابط و بررسی فرآیند صلح منطقه‌ای تمرکز نکرده است. در عین حال تعصب و احتیاط رژیم اشغالگر صهیونیستی‌ها بیشتر شده و بیشتر رژیم اشغالگر صهیونیستی‌ها امید خود را از دست داده‌اند و در برابر اقلیت‌ها و صدای مخالف با صدای خود صبوری ندارند. اینجاست که جامعه رژیم اشغالگر صهیونیستی نیازمند سیاست‌های جدیدی است که باعث بهبود جایگاه رژیم اشغالگر صهیونیستی در جهان شود.

به زعم دست اندرکاران این موسسه، در حال حاضر جایگاه طرف‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی طرفدار صلح ضعیف است و اجازه رهبری عملیات تغییر را نمی‌دهد زیرا از نظر سیاسی هم، این طرف‌ها در کنست کنونی فعال نیستند و با وجود موفقیت‌هایی که در تقویت مفهوم راه حل دو دولت به دست آورده‌اند، اما طی جنگ اندیشه دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. به همین دلیل تا زمان بازسازی این اردوگاه، بهتر است که موسسه‌های سیاسی حامی این طرز فکر توسعه یابند و افکار و رویکردهای جدید را ترویج کنند. در حال حاضر حضور این موسسه‌ها به خصوص در مورد مسائل خارجی کمرنگ است. لذا براساس همین خط مشی فکری، می‌توان علت تأسیس سازمان مذکور و تلاش برای گسترش حوزه اثرگذاری آن را دریافت: موسسه‌ای حامی سازش به نیابت از اردوگاه سیاسی حامی این اندیشه.

۳- اهداف میتویم

مرکز میتویم در صدد بهبود جایگاه رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی است. این مرکز، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که از جمله این اهداف عبارت است از:

الف- تقویت تغییر کیفی سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی:

 • ارائه الگوی سیاست خارجی به طوری که این الگو، جامع، چند جانبه و رو به صلح باشد.
 • مد نظر قرار دادن ملاحظات سیاسی شفاف در تصمیم‌گیری‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی.
 • تغییر فرهنگ دیدگاه داخلی رژیم اشغالگر صهیونیستی.

ب- تقویت حمایت منطقه‌ای از رژیم اشغالگر صهیونیستی:

 • افزایش شناخت و درک مسائل منطقه‌ای
 • تعیین روابط رژیم اشغالگر صهیونیستی با همسایگان
 • ارائه توانمندی‌های وابستگی منطقه‌ای

 ج- تقویت صلح رژیم اشغالگر صهیونیستی- عربی:

 • گفتگوی سیاسی با اندیشکده‌های عربی و مسلمان
 • تعیین و ایجاد و افزایش فرصت‌های صلح
 • ارائه تجربه‌های هدفمند برای حمایت از تلاش‌های صلح

۴- استراتژی‌های عمل

موسسه میتویم در سطوح سیاسی، دیپلماسی و عمومی فعالیت می‌کند. این مرکز از کارشناسان رژیم اشغالگر صهیونیستی، استراتژیست‌ها، پژوهشگران و روزنامه نگارانی تشکیل شده که به دنبال اندیشه جدید و مبتکرانه هستند. گروه‌های اصلی مورد هدف میتویم، نخبگان سیاسی و توده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند. از سویی دیگر هدف میتویم، تأثیر بر سازمان‌های سیاست خارجی منطقه‌ای، دیپلماسی و تبلیغاتی است که بر سیاست خارجی منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی موثر هستند، علاوه بر این میتویم به صورت ویژه تلاش می‌کند که بین رسانه‌های عربی مطرح شود و بر این رسانه‌ها تأثیر بگذارد. میتویم با دستگاه‌های سیاست‌گذاری رژیم اشغالگر صهیونیستی در ارتباط است، تلاش می‌کند بر سیاست خارجی منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی تأثیر بگذارد. میتویم، در صدد ایجاد شناخت و افکار است، سیاست‌ها را طرح‌ریزی می‌کند، توصیه‌ها را مورد تأیید قرار می‌دهد و اجرای آن را ساده می‌کند. همه این‌ها از طریق امور ذیل صورت می‌گیرد:

 • ایجاد چارچوب‌های تحلیلی که از طریق نظارت محلی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تحلیل بازتاب‌ها و تأثیرات سیاست‌هایشان و بررسی مسائل نظری و مسائل نسبی و مسائل دور صورت می‌گیرد.
 • آزمودن سیاست‌ها از طریق پیش بینی تحولات آینده با استفاده از سناریوها و امتحان افکار جدید و تأثیر آن به کمک نمونه‌های تصویری و ارائه پیشنهادها، سیاست‌ها، عملیات‌ها و ابزارها.
 • جمع کردن توده‌های مردم از طریق پیوستن گروه‌های موثر محلی و بین‌المللی در عملیات‌های مشارکتی و برگزاری کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و گروه‌های دارای مأموریت و بررسی حقایق متمایل به آن و گزینه‌های سیاسی، ساختارها و الگوها.
 • فرستادن پیام برای گروه‌های مختلف از طریق انتشار مستندات سیاسی و نتایج تحقیقات، مجله سیاسی و اطلاع از افراد ذی‌نفع و کارشناسان و افرادی که به مسائل سیاسی، عمومی و بخش خصوصی اهتمام می‌ورزند و حمایت و تشویق افکار و سیاست‌ها با استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌ها و تبلیغات عمومی.

۵- زمینه‌های فعالیت میتویم

 • سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی: تعیین عناصر اصلی در الگوهای سیاست خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی و ایجاد و ارائه الگوی جدید سیاست خارجی و طرفدار صلح و افزایش نقش عرب‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در تقویت روابط منطقه‌ای.
 • روابط رژیم اشغالگر صهیونیستی و ترکیه: تلاش برای اصلاح روابط بین رژیم اشغالگر صهیونیستی و ترکیه از طریق ایجاد کانال‌های دیپلماسی غیررسمی و گفتگو در مورد سیاست‌های خارجی با شرکای ترکی.
 • رژیم اشغالگر صهیونیستی و خاورمیانه: در مورد سیاست‌های خارجه با مراکز تحقیقات عربی و تعیین فرصت‌های فراهم شده برای رژیم اشغالگر صهیونیستی در یک منطقه متغیر.
 • فرآیند صلح فلسطینی- اسرئیلی: ایجاد انگیزه موثر برای تحقق صلح ثابت بین دو طرف، توسعه سیاست‌های پیشنهادی طرفدار فرآیند صلح و بررسی استراتژی‌های مذاکرات فلسطینی و متحد کردن فتح و حماس.
 • سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه: رصد و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه و حمایت از پاسخ رژیم اشغالگر صهیونیستی در برابر تحولات سیاست‌های آمریکا.

۶- جمع‌بندی

مرکز میتویم، مرکز رژیم اشغالگر صهیونیستی سیاست‌های خارجی منطقه‌ای است که به دنبال بهبود جایگاه رژیم اشغالگر صهیونیستی در جامعه جهانی است. طبق دیدگاه موسسه میتویم، درگیری دائمی رژیم اشغالگر صهیونیستی- عربی بر سیاست خارجی اسرئیل سیطره یافته و همین مسئله باعث انزوای منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی شده است، از طرفی دیگر شکست پی در پی فرآیند صلح، تصویر رژیم اشغالگر صهیونیستی را خدشه‌دار می‌کند و به ضرر روابط رژیم اشغالگر صهیونیستی با بعضی از شرکای استراتژیک آن است، به همین دلیل موسسه میتویم تلاش می‌کند به تقویت جایگاه رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه بپردازد و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف، سیاست رژیم صهیونیستی را به سمت صلح با همسایگان خود سوق دهد و برای بهبود جایگاه رژیم اشغالگر صهیونیستی در جهان به خصوص در منطقه تلاش می‌کند. گفته شده که این مرکز از کارشناسان رژیم اشغالگر صهیونیستی، استراتژیست‌ها، پژوهشگران و روزنامه‌نگارانی تشکیل شده که به دنبال اندیشه جدید و مبتکرانه هستند. هدف اصلی این مرکز، بازسازی روابط رژیم اشغالگر صهیونیستی در خاورمیانه، اروپا و دریای سفید از طریق توسعه نمونه‌های جدید سیاست‌های خارجی رژیم اشغالگر صهیونیستی و تقویت حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه و تشویق صلح عربی- رژیم اشغالگر صهیونیستی است. از سوی دیگر هدف دیگر میتویم، تأثیر بر سازمان‌های سیاست خارجی منطقه‌ای، دیپلماسی و تبلیغاتی است که بر سیاست خارجی منطقه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی موثر هستند، علاوه بر این میتویم به صورت ویژه تلاش می‌کند که بین رسانه‌های عربی مطرح شود و بر این رسانه‌ها تأثیر بگذارد. گروه‌های اصلی مورد هدف میتویم، نخبگان سیاسی و توده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند.

فهرست اندیشکده‌های خارج

فهرست اندیشکده‌های ایران


گردآورنده: سعید دهقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *