موسسه امور یهودی

بازدیدها: ۸۶

موسسه امور یهودی (Institute of Jewish Affairs) توسط کنگره جهانی یهودیان (World Jewish Congress) و کنگره یهودیان آمریکایی (American Jewish Congress) راه اندازی و حمایت شد. دفتر موسسه امور یهودی در شهر نیویورک واقع شده بود.این موسسه در سال ۱۹۶۵ به لندن نقل مکان کرد و در نهایت در سال ۱۹۹۴ بار دیگر در لندن و با نام «موسسه تحقیقات سیاسی یهودی» مجدداً تأسیس شد. امروز موسسه تحقیقات سیاسی یهودی اندیشکده‌ای در بریتانیا است که وضعیت جوامع یهودی معاصر در انگلستان و نقاط دیگر اروپا را مطالعه و بررسی می‌کند. موسسه تحقیقات سیاسی یهود، هدف از تحقیقاتش را ارائه درکی بهتر در این مورد که یهودیان که هستند، چه احساسی دارند، به چه می‌اندیشند و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند متمرکز کرده است. یک اصل، راهنمای کار موسسه تحقیقات یهودی است: «هر کاری که ما انجام می‌دهیم بایستی از توسعه جامعه یهودی و برنامه ریزی برای آن حمایت کند». این موسسه با مبنا قرار دادن این اصل، در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند:

  • تحلیل سرشماری
  • زندگی یهودیان در انگلستان
  • یهودی ستیزی معاصر
  • آینده یهودیان در اروپا
  • سفارش‌های تحقیق

استدلال بنیانگذار موسسه امور یهودی، دکتر «یاکوب رابینسون»، محقق، لابی‌گر و وکیل بین المللی، این بود: رهبران یهودی، که برای منافع یهودیان بعد از جنگ جهانی اول مبارزه می‌کنند، از فقدان اطلاعات به‌روز در مورد وضعیت یهودیان و نیز فقدان تحقیقات مربوط به گزینه‌های سیاسی و حقوقی رنج می‌برند. موسسه امور یهودی تأسیس شد تا این شکاف را پر کند. امروز موسسه تحقیقات سیاسی یهودی اندیشکده‌ای در بریتانیا است که وضعیت جوامع یهودی معاصر در انگلستان و نقاط دیگر اروپا را مطالعه و بررسی می‌کند.

معرفی

طبق اعلام وب سایت این موسسه، موسسه تحقیقات سیاسی یهودی تنها موسسه مستقل در بریتانیا است که متخصص پژوهش در مورد وضعیت جوامع یهودی معاصر در انگلستان و نقاط دیگر اروپا است. پیش از تأسیس دوباره و تغییر نام، تحقیقات موسسه امور یهودی متمرکز بر تجزیه و تحلیل جنبه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی زندگی یهودیان از زمان جنگ جهانی اول بود. گزارش‌های آن، وضعیت جوامع یهودی در کشورهای مختلف، یهودی ستیزی، حقوق بشر مرتبط با اقلیت‌ها و مهاجرت، هولوکاست و حوادث پس از آن را بررسی می‌کرد. این سازمان هم چنین درگیر تدوین یک سیاستِ پس از جنگ برای تضمین بین المللی حقوق و آزادی‌های یهودیان بود. دکتر یاکوب رابینسون، بنیانگذار موسسه، اولین مدیر آن بود (۱۹۴۷-۱۹۴۱). جانشین او «نحمیاه رابینسون» (۱۹۶۴-۱۹۴۷) و اسکار کرباخ (۱۹۷۳-۱۹۶۴) بودند. در اواخر دهه ۱۹۴۰ این سازمان همراه با دپارتمان سیاسی کنگره جهانی یهودیان، در فراهم کردن گزارش‌های ارائه شده به سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها مشارکت داشتند.

موسسه تحقیقات سیاسی یهود، هدف از تحقیقاتش را ارائه درکی بهتر در این مورد که یهودیان که هستند، چه احساسی دارند، به چه می‌اندیشند و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؟ می‌داند، به این منظور که به سازمان‌های یهودی کمک کنند تا در آینده کاراتر و مؤثرتر عمل کنند: «کار ما عامدانه سیاست محور است. ما داده‌ها را جمع آوری و تحلیل می‌کنیم تا سازمان‌های جامعه یهودیان آمار و اطلاعاتی را که به آن نیاز دارند در اختیار داشته باشند. گزارش‌هایی که ما تهیه می‌کنیم طراحی شده‌اند تا واقعیات مربوط، آمارها و تحلیل‌ها را به دست کسانی که در جایگاه مناسبی قرار گرفته‌اند برساند تا در هر سطحی سیاست جامعه یهود را شکل و توسعه بخشند». این موسسه همچنین اندیشکده‌ای یهودی است که در امور یهودیان معاصر متخصص است. این موسسه به طور منظم با گروه‌هایی از سیاست‌گذاران تشکیل جلسه می‌دهد تا به آنها کمک کند که تفکر خود را در مورد برخی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین مسائل پیش روی جامعه یهود در این عصر توسعه و تحول بخشند.

موسسه تحقیقات یهودی به عنوان یک موسسه خیریه ثبت شده است. درآمد این موسسه در سال ۲۰۱۵ معادل ۶۵۳/۴۸۴ هزار پوند و هزینه‌های آن ۴۲۸/۵۷۵ هزار پوند بوده است. محل درآمد آن از هدایای مالی و میراث‌ها، سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های خیریه است.

دستور کار و برنامه‌ها

یک اصل، راهنمای کار موسسه تحقیقات یهودی است: «هر کاری که ما انجام می‌دهیم بایستی از توسعه جامعه یهودی و برنامه ریزی برای آن حمایت کند. ما نمی‌توانیم قول دهیم که داده‌ها، تحلیل‌ها و ایده‌هایی که تولید می‌کنیم پاسخ‌هایی ساده برای پرسش‌های پیچیده فراهم کنند، اما اساس تجربی مهمی برای مناظره سیاسی، و مؤلفه‌ای حیاتی در هر بحثی در مورد آینده زندگی یهودیان در انگلستان، اروپا، و سراسر جهان یهود هستند». این موسسه با مبنا قرار دادن این اصل، در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند:

  • تحلیل سرشماری

سرشماری سال ۲۰۱۱ انگلستان شامل سؤالی در مورد مذهب می‌شد که به پاسخ دهندگان اجازه می‌داد خود را به عنوان یهودی معرفی کنند. تیم تحقیقاتی موسسه پاسخ‌های یهودیان را به تمام سؤالات سرشماری تجزیه و تحلیل کرد تا تصویری بسیار دقیق و جزئی از ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، و اقتصادی جمعیت یهودی انگلستان ترسیم کند. با مقایسه داده‌های سال ۲۰۱۱ و آخرین سرشماری در سال ۲۰۰۱، این موسسه همچنین دریافت که چگونه این ویژگی‌ها تغییر یافته‌اند و چگونه این جمعیت احتمالاً در آینده تغییر خواهد کرد. مجموعه داده‎‌های این سرشماری فوق العاده است، و به طور مداوم در حال استفاده است تا جامعه یهودیان در تمام سطوح از بزرگترین خیریه‌ها تا کوچکترین سازمان‌های محلی را آگاه کند.

  • زندگی یهودیان در انگلستان

تحقیق اخیر موسسه از جامعه ملی یهودیان طیف گسترده‌ای از مسائل درون جامعه یهودیان بریتانیا را بررسی می‌کند، از جمله الگوهای هویت و وابستگی یهودیان، نگرش‌ها نسبت به آموزش، رفاه اجتماعی و نیازهای رفاهی یهودیان، و روندهای کمک‌های خیریه و داوطلبانه و میزان آنها. این داده‌ها طراحی شدند که به تمام خیریه‌های جامعه یهودیان کمک کنند تا بتوانند وضعیت فعلی زندگی یهودیان در انگلستان، و نیز اینکه چگونه این وضعیت در طول زمان در حال تغییر است را بهتر درک کنند. موسسه از این و سایر مجموعه داده‌ها استفاده می‌کند تا گزارش‌هایی سفارشی برای سازمان‌ها به طور جداگانه، یا کنسرسیومی از سازمان‌ها به منظور کمک به آنها برای برنامه ریزی برای آینده، تهیه کند.

  • یهودی ستیزی معاصر

موسسه تحقیقات یهودی اخیراً از اتحادیه اروپا سفارش گرفت تا مطالعه بزرگی را در مورد ادراکات و تجارب یهودیان از یهودی ستیزی در اروپا انجام دهد. این پروژه یکی از بزرگترین مجموعه داده‌هایی را ایجاد کرد که تاکنون در مورد یهودیان اروپایی جمع آوری شده بود. تیم تحقیقاتی موسسه و اعضای همکار آن هم اکنون در حال کار بر روی این مجموعه و سایر مجموعه داده‌ها است تا گزارش‌هایی را تولید کند که یهودی ستیزی را در چندین کشور مختلف و نیز برخی از مسائل وسیع تری را که در میان مرزهای ملی است، بررسی کنند.

  • آینده یهودیان در اروپا

۴/۱میلیون یهودی در اروپا زندگی می‌کنند، که ۱/۱ میلیون نفر از آنها در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مستقر هستند. ایجاد درکی قوی از ویژگی‌های این جمعیت‌ها و پویایی درونی زندگی این جامعه، برای آینده زندگی یهودیان در این قاره ضروری است. موسسه، تحولات جمعیتی را رصد کرده، و تحقیقات خود در مورد جوامع خاص را صورت می‌دهد. برنامه تحقیقاتی فعلی ما طیفی از جمعیت‌های یهودی اروپا را پوشش می‌دهد از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لهستان، رومانی، سوئد، اوکراین و انگلستان.

  • سفارش‌های تحقیق

موسسه به طور منظم از سازمان‌های خیریه، بنیادها و نهادهای دولتی انگلستان و سراسر اروپا سفارش تحقیق می‌گیرد. سفارش‌های اخیر پروژه‌هایی را در بر گرفته‌اند که جنبه‌های هویت یهودیان معاصر، کمک‌های خیریه، آموزش یهودیان، بیمه اجتماعی و رفاه، استفاده از رسانه‌ها، عضویت در کنیسه و توسعه مدارس یهودی را بررسی می‌کنند. گزارش‌های تولید شده برای مطالعات سفارشی، اغلب برای استفاده داخلی نهادهای سفارش دهنده است و بنابراین تمایلی به درج آنها در وب سایت موسسه تحقیقات یهودی وجود ندارد.

موسسه امور یهودی که با هدف پر کردن شکافِ فقدان اطلاعات به‌روز و مورد نیازِ رهبران یهودی برای تعقیب منافع یهودیان، در نیویورک بنیان‌گذاری شد، امروز در مقام یک اندیشکده بریتانیایی و با نام موسسه تحقیقات یهودی، تحلیل‌ها و داده‌های مورد نیاز برای سیاست‌گذاری در مورد جوامع یهودی و به طور خاص جوامع یهودی انگلستان و اروپا را فراهم می‌کند. گرچه موسسه جنس کار خود را «سیاست محور» می‌داند اما این سیاست محور بودن بیشتر حوزه سیاست‌گذاری را مدنظر قرار دارد تا روابط بین الملل؛ به دیگر سخن، موضوع و محتوای تحقیقات این موسسه اغلب زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد که در نهایت هدف آن این است که نتایج این مطالعات در خدمت سیاست گذاری‌های کلان و نیز تصمیم گیران در سطوح مختلف قرار گیرد.

فهرست اندیشکده‌های خارج

فهرست اندیشکده‌های ایران


گردآورنده: سعید دهقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *